Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 236 (ORG 236) / 2020

Název:
236 (236)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 249 400 Kč 249 439 Kč 100 %
výdaje 3 900 000 Kč Navýšení 5 666 500 Kč 5 666 490 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 376 800 Kč 376 800 Kč 100 %
Školství a sociální věci 3 900 000 Kč Navýšení 5 289 700 Kč 5 289 690 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 3 900 000 Kč Navýšení 5 289 700 Kč 5 289 690 Kč 100 %
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3 900 000 Kč Navýšení 4 369 400 Kč 4 369 350 Kč 100 %
440 440 3 900 000 Kč Navýšení 4 369 400 Kč 4 369 350 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 920 300 Kč 920 340 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 920 300 Kč 920 340 Kč 100 %
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 376 800 Kč 376 800 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 376 800 Kč 376 800 Kč 100 %
740 740 0 Kč Navýšení 376 800 Kč 376 800 Kč 100 %
Celkem 3 900 000 Kč Navýšení 5 666 500 Kč 5 666 490 Kč 100 %