Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 190000 (ORG 190000) / 2020

Název:
190000 (190000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 8 778 000 Kč Pokles 533 500 Kč 529 706 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 8 778 000 Kč Pokles 533 500 Kč 529 706 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3349 Ost.záležitosti sdělovacích prostředků 7 178 000 Kč Pokles 530 200 Kč 526 423 Kč 99 %
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 400 000 Kč Pokles 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
619 619 400 000 Kč Pokles 80 000 Kč 80 000 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 6 578 000 Kč Pokles 450 200 Kč 446 423 Kč 99 %
619 619 6 578 000 Kč Pokles 450 200 Kč 446 423 Kč 99 %
5175 Pohoštění 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
619 619 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3399 Ost.zál.kultury,církví a sdělovacích prostředků 1 600 000 Kč Pokles 3 300 Kč 3 283 Kč 99 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 600 000 Kč Pokles 3 300 Kč 3 283 Kč 99 %
619 619 600 000 Kč Pokles 3 300 Kč 3 283 Kč 99 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
619 619 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 8 778 000 Kč Pokles 533 500 Kč 529 706 Kč 99 %