Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor přípravy realizace investic (ORG 180000) / 2020

Název:
Odbor přípravy realizace investic (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 31 383 000 Kč 21 340 070 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 17 200 000 Kč 9 509 095 Kč 55 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 9 171 300 Kč 7 984 067 Kč 87 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 4 896 700 Kč 3 731 958 Kč 76 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 335 000 Kč 222 277 Kč 66 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 335 000 Kč 222 277 Kč 66 %
418 418 0 Kč Navýšení 335 000 Kč 222 277 Kč 66 %
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 8 836 300 Kč 7 761 790 Kč 88 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 387 900 Kč 140 070 Kč 36 %
418 418 0 Kč Navýšení 387 900 Kč 140 070 Kč 36 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 55 528 Kč 93 %
418 418 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 55 528 Kč 93 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 7 566 192 Kč 90 %
418 418 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 7 566 192 Kč 90 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 0 Kč Navýšení 11 600 000 Kč 6 972 916 Kč 60 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 292 820 Kč 49 %
818 818 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 292 820 Kč 49 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 6 680 096 Kč 61 %
818 818 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 6 680 096 Kč 61 %
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 2 536 178 Kč 47 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 2 536 178 Kč 47 %
818 818 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 2 536 178 Kč 47 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 4 896 700 Kč 3 731 958 Kč 76 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 20 328 Kč 20 %
918 918 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 20 328 Kč 20 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 4 796 700 Kč 3 711 630 Kč 77 %
918 918 0 Kč Navýšení 4 796 700 Kč 3 711 630 Kč 77 %
Celkem 0 Kč Navýšení 31 383 000 Kč 21 340 070 Kč 68 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 180000 (Odbor přípravy realizace investic), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5171 (Opravy a udržování)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
KVS stavební, s.r.o.ARES 7 566 192,34 Kč
360000278 25.03.2020 832 839,55 Kč
360000132 17.04.2020 1 616 272,69 Kč
360000129 18.05.2020 759 003,57 Kč
360000283 29.06.2020 237 811,26 Kč
360000231 27.07.2020 268 972,98 Kč
360000008 01.09.2020 496 892,28 Kč
360000007 01.09.2020 58 528,08 Kč
360000368 30.09.2020 530 442,83 Kč
360000029 03.11.2020 1 117 261,20 Kč
360000206 20.11.2020 207 610,13 Kč
360000223 23.11.2020 211 172,00 Kč
360000288 17.12.2020 62 501,61 Kč
360000287 17.12.2020 22 927,94 Kč
360000430 21.12.2020 977 593,86 Kč
360000429 21.12.2020 166 362,36 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 7 566 192,34 Kč