Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor přípravy realizace investic (ORG 180000) / 2020

Název:
Odbor přípravy realizace investic (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 31 383 000 Kč 21 340 070 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 17 200 000 Kč 9 509 095 Kč 55 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 9 171 300 Kč 7 984 067 Kč 87 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 4 896 700 Kč 3 731 958 Kč 76 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 0 Kč Navýšení 335 000 Kč 222 277 Kč 66 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 335 000 Kč 222 277 Kč 66 %
418 418 0 Kč Navýšení 335 000 Kč 222 277 Kč 66 %
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 8 836 300 Kč 7 761 790 Kč 88 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 387 900 Kč 140 070 Kč 36 %
418 418 0 Kč Navýšení 387 900 Kč 140 070 Kč 36 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 55 528 Kč 93 %
418 418 0 Kč Navýšení 60 000 Kč 55 528 Kč 93 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 7 566 192 Kč 90 %
418 418 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 7 566 192 Kč 90 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
418 418 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
3612 Bytové hospodářství 0 Kč Navýšení 11 600 000 Kč 6 972 916 Kč 60 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 292 820 Kč 49 %
818 818 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 292 820 Kč 49 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 6 680 096 Kč 61 %
818 818 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 6 680 096 Kč 61 %
3613 Nebytové hospodářství 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 200 000 Kč 0 Kč 0 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 2 536 178 Kč 47 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 2 536 178 Kč 47 %
818 818 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 2 536 178 Kč 47 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 4 896 700 Kč 3 731 958 Kč 76 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 20 328 Kč 20 %
918 918 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 20 328 Kč 20 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 4 796 700 Kč 3 711 630 Kč 77 %
918 918 0 Kč Navýšení 4 796 700 Kč 3 711 630 Kč 77 %
Celkem 0 Kč Navýšení 31 383 000 Kč 21 340 070 Kč 68 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 180000 (Odbor přípravy realizace investic), Paragraf 3111 (Předškolní zařízení), Položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
FETTERS management, s.r.o.ARES 117 370,00 Kč
360000253 23.10.2020 117 370,00 Kč
Advokátní kancelář Syrůčková, Pavlovský, Vaňková s.r.o.ARES 80 707,00 Kč
360000065 08.10.2020 43 136,50 Kč
360000304 30.11.2020 19 481,00 Kč
360000008 02.12.2020 8 349,00 Kč
360000154 11.12.2020 9 447,00 Kč
360000154 11.12.2020 293,50 Kč
STASAPO s.r.o.ARES 24 200,00 Kč
360000136 10.09.2020 12 100,00 Kč
360000137 10.09.2020 12 100,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 222 277,00 Kč