Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor přípravy realizace investic (ORG 180000) / 2020

Název:
Odbor přípravy realizace investic (180000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 31 383 000 Kč 21 340 070 Kč 68 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 17 200 000 Kč 9 509 095 Kč 55 %
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 9 171 300 Kč 7 984 067 Kč 87 %
Tělovýchova a zájmová činnost 0 Kč Navýšení 115 000 Kč 114 950 Kč 100 %
Veřejná správa 0 Kč Navýšení 4 896 700 Kč 3 731 958 Kč 76 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 7 566 192 Kč 90 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 7 566 192 Kč 90 %
418 418 0 Kč Navýšení 8 388 400 Kč 7 566 192 Kč 90 %
3612 Bytové hospodářství 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 6 680 096 Kč 61 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 6 680 096 Kč 61 %
818 818 0 Kč Navýšení 11 000 000 Kč 6 680 096 Kč 61 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 2 536 178 Kč 47 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 2 536 178 Kč 47 %
818 818 0 Kč Navýšení 5 400 000 Kč 2 536 178 Kč 47 %
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 4 796 700 Kč 3 711 630 Kč 77 %
5171 Opravy a udržování 0 Kč Navýšení 4 796 700 Kč 3 711 630 Kč 77 %
918 918 0 Kč Navýšení 4 796 700 Kč 3 711 630 Kč 77 %
Celkem 0 Kč Navýšení 29 585 100 Kč 20 494 097 Kč 69 %