Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky (ORG 160007) / 2020

Název:
Vybavení archivů a nákup kancelářské techniky (160007)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 97 865 Kč 65 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 97 865 Kč 65 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 97 865 Kč 65 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 97 865 Kč 65 %
916 916 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 97 865 Kč 65 %
Celkem 200 000 Kč Pokles 150 000 Kč 97 865 Kč 65 %