Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2020

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 756 100 Kč 756 100 Kč 100 %
výdaje 35 900 000 Kč Navýšení 37 286 800 Kč 28 521 220 Kč 76 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 35 650 000 Kč Navýšení 37 036 800 Kč 28 344 846 Kč 77 %
Všeobecná pokladní správa 250 000 Kč 250 000 Kč 176 374 Kč 71 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 0 Kč Navýšení 1 573 000 Kč 0 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 1 573 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 0 Kč Navýšení 1 573 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 1 573 000 Kč 0 Kč 0 %