Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2020

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 756 100 Kč 756 100 Kč 100 %
výdaje 35 900 000 Kč Navýšení 37 286 800 Kč 28 521 220 Kč 76 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 35 650 000 Kč Navýšení 37 036 800 Kč 28 344 846 Kč 77 %
Všeobecná pokladní správa 250 000 Kč 250 000 Kč 176 374 Kč 71 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 838 787 Kč 80 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 838 787 Kč 80 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 838 787 Kč 80 %
Celkem 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 838 787 Kč 80 %