Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor KMČ - hospodářská správa (ORG 160000) / 2020

Název:
Odbor KMČ - hospodářská správa (160000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 756 100 Kč 756 100 Kč 100 %
výdaje 35 900 000 Kč Navýšení 37 286 800 Kč 28 521 220 Kč 76 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 35 650 000 Kč Navýšení 37 036 800 Kč 28 344 846 Kč 77 %
Všeobecná pokladní správa 250 000 Kč 250 000 Kč 176 374 Kč 71 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6114 Volby do Parlamentu ČR 1 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 150 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5164 Nájemné 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 400 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5175 Pohoštění 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
916 916 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0 Kč Navýšení 1 006 800 Kč 987 564 Kč 98 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 523 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 64 600 Kč 64 523 Kč 100 %
5164 Nájemné 0 Kč Navýšení 303 200 Kč 303 122 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 303 200 Kč 303 122 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 170 300 Kč 170 247 Kč 100 %
916 916 0 Kč Navýšení 170 300 Kč 170 247 Kč 100 %
5175 Pohoštění 0 Kč Navýšení 468 700 Kč 449 672 Kč 96 %
916 916 0 Kč Navýšení 468 700 Kč 449 672 Kč 96 %
6171 Činnost místní správy 34 500 000 Kč Navýšení 36 030 000 Kč 27 357 282 Kč 76 %
5131 Potraviny 50 000 Kč Pokles 42 000 Kč 41 364 Kč 98 %
916 916 50 000 Kč Pokles 42 000 Kč 41 364 Kč 98 %
5132 Ochranné pomůcky 20 000 Kč 20 000 Kč 15 958 Kč 80 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 15 958 Kč 80 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 20 000 Kč Pokles 16 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 20 000 Kč Pokles 16 000 Kč 0 Kč 0 %
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 470 000 Kč Navýšení 477 000 Kč 386 342 Kč 81 %
916 916 470 000 Kč Navýšení 477 000 Kč 386 342 Kč 81 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2 880 000 Kč 2 880 000 Kč 1 896 960 Kč 66 %
916 916 2 880 000 Kč 2 880 000 Kč 1 896 960 Kč 66 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 070 000 Kč Navýšení 3 108 000 Kč 2 104 903 Kč 68 %
916 916 3 070 000 Kč Navýšení 3 108 000 Kč 2 104 903 Kč 68 %
5151 Studená voda 619 600 Kč 619 600 Kč 454 703 Kč 73 %
916 916 619 600 Kč 619 600 Kč 454 703 Kč 73 %
5152 Teplo 25 600 Kč 25 600 Kč -8 340 Kč -33 %
916 916 25 600 Kč 25 600 Kč -8 340 Kč -33 %
5153 Plyn 1 820 200 Kč 1 820 200 Kč 1 636 061 Kč 90 %
916 916 1 820 200 Kč 1 820 200 Kč 1 636 061 Kč 90 %
5154 Elektrická energie 2 290 200 Kč 2 290 200 Kč 2 067 113 Kč 90 %
916 916 2 290 200 Kč 2 290 200 Kč 2 067 113 Kč 90 %
5156 Pohonné hmoty a maziva 500 000 Kč 500 000 Kč 168 859 Kč 34 %
916 916 500 000 Kč 500 000 Kč 168 859 Kč 34 %
5161 Služby pošt 3 550 000 Kč Navýšení 4 450 000 Kč 3 414 254 Kč 77 %
916 916 3 550 000 Kč Navýšení 4 450 000 Kč 3 414 254 Kč 77 %
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000 Kč 20 000 Kč 480 Kč 2 %
916 916 20 000 Kč 20 000 Kč 480 Kč 2 %
5163 Služby peněžních ústavů 600 000 Kč 600 000 Kč 348 317 Kč 58 %
916 916 600 000 Kč 600 000 Kč 348 317 Kč 58 %
5164 Nájemné 405 000 Kč Pokles 401 000 Kč 275 362 Kč 69 %
916 916 405 000 Kč Pokles 401 000 Kč 275 362 Kč 69 %
5169 Nákup ostatních služeb 15 520 000 Kč Pokles 14 536 000 Kč 12 466 031 Kč 86 %
916 916 15 520 000 Kč Pokles 14 536 000 Kč 12 466 031 Kč 86 %
5171 Opravy a udržování 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 838 787 Kč 80 %
916 916 2 299 400 Kč 2 299 400 Kč 1 838 787 Kč 80 %
5175 Pohoštění 250 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 236 630 Kč 91 %
916 916 250 000 Kč Navýšení 260 000 Kč 236 630 Kč 91 %
5191 Zaplacené sankce 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 0 Kč Navýšení 2 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 40 000 Kč 40 000 Kč 13 500 Kč 34 %
916 916 40 000 Kč 40 000 Kč 13 500 Kč 34 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 1 573 000 Kč 0 Kč 0 %
916 916 0 Kč Navýšení 1 573 000 Kč 0 Kč 0 %
6320 Pojištění funkčně nespecifikované 250 000 Kč 250 000 Kč 176 374 Kč 71 %
5163 Služby peněžních ústavů 250 000 Kč 250 000 Kč 176 374 Kč 71 %
1016 1016 250 000 Kč 250 000 Kč 176 374 Kč 71 %
Celkem 35 900 000 Kč Navýšení 37 286 800 Kč 28 521 220 Kč 76 %