Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 15395000000 (ORG 15395000000) / 2020

Název:
15395000000 (15395000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 969 200 Kč 969 168 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 969 200 Kč 969 168 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 969 200 Kč 969 168 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 969 200 Kč 969 168 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 969 200 Kč 969 168 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 969 200 Kč 969 168 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 969 200 Kč 969 168 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 15395000000 (15395000000), Paragraf 3113 (Základní školy), Položka 5336 (Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760, příspěvková organizaceARES 969 168,00 Kč
300000146 22.12.2020 484 584,01 Kč
300000146 22.12.2020 484 583,99 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 969 168,00 Kč