Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 15326000000 (ORG 15326000000) / 2020

Název:
15326000000 (15326000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
440 440 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 869 700 Kč 869 692 Kč 100 %