Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 15047000001 (ORG 15047000001) / 2020

Název:
15047000001 (15047000001)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 2 545 000 Kč 327 509 Kč 13 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 2 542 900 Kč 325 391 Kč 13 %
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 2 118 Kč 101 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 2 542 900 Kč 325 391 Kč 13 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 312 400 Kč 237 330 Kč 76 %
426 426 0 Kč Navýšení 312 400 Kč 237 330 Kč 76 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 17 061 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 17 200 Kč 17 061 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
440 440 0 Kč Navýšení 15 100 Kč 15 000 Kč 99 %
5167 Služby školení a vzdělávání 0 Kč Navýšení 29 500 Kč 0 Kč 0 %
440 440 0 Kč Navýšení 29 500 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 2 168 700 Kč 56 000 Kč 3 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 168 700 Kč 56 000 Kč 3 %
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 2 118 Kč 101 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 2 118 Kč 101 %
440 440 0 Kč Navýšení 2 100 Kč 2 118 Kč 101 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 545 000 Kč 327 509 Kč 13 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 15047000001 (15047000001), Paragraf 3299 (Ostatní záležitosti vzdělávání), Položka 5139 (Nákup materiálu jinde nezařazený)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
BMK Trading s.r.o.ARES 17 061,00 Kč
360000033 03.04.2020 853,05 Kč
360000033 03.04.2020 8 530,50 Kč
360000033 03.04.2020 7 677,45 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 17 061,00 Kč