Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 15047000000 (ORG 15047000000) / 2020

Název:
15047000000 (15047000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 2 436 000 Kč 2 436 027 Kč 100 %
výdaje 0 Kč Navýšení 2 827 300 Kč 1 705 988 Kč 60 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 2 827 300 Kč 1 705 988 Kč 60 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 0 Kč Navýšení 2 827 300 Kč 1 705 988 Kč 60 %
5021 Ostatní osobní výdaje 0 Kč Navýšení 2 247 700 Kč 1 320 997 Kč 59 %
426 426 0 Kč Navýšení 2 247 700 Kč 1 320 997 Kč 59 %
5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 Kč Navýšení 429 600 Kč 282 504 Kč 66 %
426 426 0 Kč Navýšení 429 600 Kč 282 504 Kč 66 %
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 102 487 Kč 68 %
426 426 0 Kč Navýšení 150 000 Kč 102 487 Kč 68 %
Celkem 0 Kč Navýšení 2 827 300 Kč 1 705 988 Kč 60 %