Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 150000 (ORG 150000) / 2020

Název:
150000 (150000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 17 531 000 Kč Pokles 11 061 000 Kč 6 511 297 Kč 59 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 10 301 000 Kč Pokles 5 251 000 Kč 3 189 418 Kč 61 %
Doprava 6 550 000 Kč Pokles 5 150 000 Kč 3 152 298 Kč 61 %
Kultura a sdělovací prostředky 680 000 Kč Pokles 660 000 Kč 169 581 Kč 26 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 6 550 000 Kč Pokles 5 135 000 Kč 3 137 298 Kč 61 %
5163 Služby peněžních ústavů 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
315 315 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5 550 000 Kč Pokles 4 550 000 Kč 2 922 194 Kč 64 %
315 315 5 550 000 Kč Pokles 4 550 000 Kč 2 922 194 Kč 64 %
5169 Nákup ostatních služeb 900 000 Kč Pokles 485 000 Kč 215 104 Kč 44 %
315 315 900 000 Kč Pokles 485 000 Kč 215 104 Kč 44 %
2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
5176 Účastnické poplatky na konference 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
315 315 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 15 000 Kč 100 %
3317 Výstavní činnost v kultuře 680 000 Kč Pokles 660 000 Kč 169 581 Kč 26 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 16 940 Kč 100 %
615 615 0 Kč Navýšení 17 000 Kč 16 940 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 670 000 Kč Pokles 633 000 Kč 146 235 Kč 23 %
615 615 670 000 Kč Pokles 633 000 Kč 146 235 Kč 23 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 6 406 Kč 64 %
615 615 10 000 Kč 10 000 Kč 6 406 Kč 64 %
3635 Územní plánování 10 301 000 Kč Pokles 5 251 000 Kč 3 189 418 Kč 61 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 394 Kč 99 %
115 115 0 Kč Navýšení 7 500 Kč 7 394 Kč 99 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 9 301 000 Kč Pokles 4 643 500 Kč 3 049 147 Kč 66 %
115 115 9 301 000 Kč Pokles 4 643 500 Kč 3 049 147 Kč 66 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 132 877 Kč 22 %
115 115 1 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 132 877 Kč 22 %
Celkem 17 531 000 Kč Pokles 11 061 000 Kč 6 511 297 Kč 59 %