Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka (ORG 130230) / 2020

Název:
Dendrologický průzkum - revitalizace PZ Buďánka (130230)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 0 Kč 0 %
818 818 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 0 Kč Navýšení 47 200 Kč 0 Kč 0 %