Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Sportovní zařízení - průzkumy, studie (ORG 130228) / 2020

Název:
Sportovní zařízení - průzkumy, studie (130228)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 2 000 000 Kč Pokles 309 000 Kč 95 000 Kč 31 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Tělovýchova a zájmová činnost 2 000 000 Kč Pokles 309 000 Kč 95 000 Kč 31 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 2 000 000 Kč Pokles 309 000 Kč 95 000 Kč 31 %
6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000 Kč Pokles 309 000 Kč 95 000 Kč 31 %
413 413 2 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 309 000 Kč 95 000 Kč 31 %
Celkem 2 000 000 Kč Pokles 309 000 Kč 95 000 Kč 31 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130228 (Sportovní zařízení - průzkumy, studie ), Paragraf 3412 (Sportovní zařízení v majetku obcí), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč