Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého (ORG 130224) / 2020

Název:
PD instalace dom. telefonů DPS Zubatého (130224)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 50 000 Kč 50 000 Kč 39 325 Kč 79 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 50 000 Kč 50 000 Kč 39 325 Kč 79 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 50 000 Kč 50 000 Kč 39 325 Kč 79 %
6121 Budovy, haly a stavby 50 000 Kč 50 000 Kč 39 325 Kč 79 %
513 513 50 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 0 Kč Navýšení 50 000 Kč 39 325 Kč 79 %
Celkem 50 000 Kč 50 000 Kč 39 325 Kč 79 %