Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. (ORG 130223) / 2020

Název:
PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. (130223)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 500 000 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 500 000 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 500 000 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %
6121 Budovy, haly a stavby 500 000 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %
513 513 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 0 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %
Celkem 500 000 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130223 (PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj.), Paragraf 4349 (Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Karlínblok s.r.o.ARES 440 440,00 Kč
360000440 21.12.2020 104 060,00 Kč
360000443 21.12.2020 91 960,00 Kč
360000442 21.12.2020 157 300,00 Kč
360000441 21.12.2020 87 120,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 440 440,00 Kč