Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. (ORG 130223) / 2020

Název:
PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj. (130223)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 500 000 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 500 000 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 500 000 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %
6121 Budovy, haly a stavby 500 000 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %
513 513 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 0 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %
Celkem 500 000 Kč Navýšení 514 300 Kč 440 440 Kč 86 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130223 (PD - U Okrouhlíku 3305/9 - zateplení obj.), Paragraf 4349 (Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv.), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč