Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Zateplení hospodářského pavilonu jeslí Na Hřebenkách 2065 (ORG 130222) / 2020

Název:
Zateplení hospodářského pavilonu jeslí Na Hřebenkách 2065 (130222)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 6 000 000 Kč Pokles 4 639 900 Kč 4 485 154 Kč 97 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 6 000 000 Kč Pokles 4 639 900 Kč 4 485 154 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 6 000 000 Kč Pokles 4 639 900 Kč 4 485 154 Kč 97 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000 Kč Pokles 4 639 900 Kč 4 485 154 Kč 97 %
513 513 6 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 0 Kč Navýšení 4 639 900 Kč 4 485 154 Kč 97 %
Celkem 6 000 000 Kč Pokles 4 639 900 Kč 4 485 154 Kč 97 %