Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Realizace projektu PIAC 5 v Ženských domovech (ORG 130218) / 2020

Název:
Realizace projektu PIAC 5 v Ženských domovech (130218)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 1 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 1 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 1 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 1 700 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -