Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem (ORG 130216) / 2020

Název:
Vybudování zpomalovacího pruhu Pod Žvahovem (130216)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %
313 313 500 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
318 318 0 Kč Navýšení 100 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 500 000 Kč Pokles 100 000 Kč 0 Kč 0 %