Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 (ORG 130213) / 2020

Název:
PD - Malá Galerie s infocentrem Štefánikova 15 (130213)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 800 000 Kč Pokles 206 800 Kč 96 800 Kč 47 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 1 800 000 Kč Pokles 206 800 Kč 96 800 Kč 47 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 1 800 000 Kč Pokles 206 800 Kč 96 800 Kč 47 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 800 000 Kč Pokles 206 800 Kč 96 800 Kč 47 %
913 913 1 800 000 Kč Pokles 96 800 Kč 96 800 Kč 100 %
918 918 0 Kč Navýšení 110 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 1 800 000 Kč Pokles 206 800 Kč 96 800 Kč 47 %