Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Program regenerace - úpravy veřejných prostor Štefánikova (ORG 130212) / 2020

Název:
Program regenerace - úpravy veřejných prostor Štefánikova (130212)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 450 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Životní prostředí 450 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 450 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6121 Budovy, haly a stavby 450 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
213 213 450 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Celkem 450 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -