Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu (ORG 130206) / 2020

Název:
Stavební úpravy suterénních prostor v objeku Štefánikova č, 17 pro potřeby úřadu (130206)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 1 100 000 Kč Pokles 550 000 Kč 535 425 Kč 97 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Veřejná správa 1 100 000 Kč Pokles 550 000 Kč 535 425 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6171 Činnost místní správy 1 100 000 Kč Pokles 550 000 Kč 535 425 Kč 97 %
6121 Budovy, haly a stavby 1 100 000 Kč Pokles 550 000 Kč 535 425 Kč 97 %
913 913 1 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
918 918 0 Kč Navýšení 550 000 Kč 535 425 Kč 97 %
Celkem 1 100 000 Kč Pokles 550 000 Kč 535 425 Kč 97 %