Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance (ORG 130197) / 2020

Název:
Vybudování evakuačního výtahu, stavební úpravy Na Neklance (130197)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 6 000 000 Kč Pokles 205 700 Kč 205 700 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 6 000 000 Kč Pokles 205 700 Kč 205 700 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4357 Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem 6 000 000 Kč Pokles 205 700 Kč 205 700 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 6 000 000 Kč Pokles 205 700 Kč 205 700 Kč 100 %
513 513 6 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
518 518 0 Kč Navýšení 205 700 Kč 205 700 Kč 100 %
Celkem 6 000 000 Kč Pokles 205 700 Kč 205 700 Kč 100 %