Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ (ORG 130190) / 2020

Název:
MŠ Beníškové "Slunéčko"- výstavba kontejnerového pavilonu MŠ (130190)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 954 000 Kč Pokles 674 000 Kč 672 458 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 954 000 Kč Pokles 674 000 Kč 672 458 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 954 000 Kč Pokles 674 000 Kč 672 458 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 954 000 Kč Pokles 674 000 Kč 672 458 Kč 100 %
413 413 954 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 674 000 Kč 672 458 Kč 100 %
Celkem 954 000 Kč Pokles 674 000 Kč 672 458 Kč 100 %