Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (ORG 130186) / 2020

Název:
Investiční část nákladů na opravy bytových jednotek MČ P5 (130186)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 4 000 000 Kč Navýšení 6 484 800 Kč 3 625 749 Kč 56 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 4 000 000 Kč Navýšení 6 484 800 Kč 3 625 749 Kč 56 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 4 000 000 Kč Navýšení 6 484 800 Kč 3 625 749 Kč 56 %
6121 Budovy, haly a stavby 4 000 000 Kč Navýšení 6 484 800 Kč 3 625 749 Kč 56 %
813 813 4 000 000 Kč Pokles 138 800 Kč 138 764 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 6 346 000 Kč 3 486 985 Kč 55 %
Celkem 4 000 000 Kč Navýšení 6 484 800 Kč 3 625 749 Kč 56 %