Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Poštovka DPS (ORG 130178) / 2020

Název:
Poštovka DPS (130178)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 3 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 3 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 3 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 3 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 3 000 000 Kč Pokles 600 000 Kč 0 Kč 0 %