Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 (ORG 130166) / 2020

Název:
ZŠ a MŠ - Bezbariérovost škol zřizovaných MČ P5 (130166)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 20 000 Kč Pokles 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 20 000 Kč Pokles 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 20 000 Kč Pokles 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 20 000 Kč Pokles 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
413 413 20 000 Kč Pokles 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %
Celkem 20 000 Kč Pokles 9 700 Kč 9 680 Kč 100 %