Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ a MŠ U Santošky - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav (ORG 130164) / 2020

Název:
ZŠ a MŠ U Santošky - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav (130164)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 3 000 000 Kč Navýšení 6 114 000 Kč 5 906 436 Kč 97 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 3 000 000 Kč Navýšení 6 114 000 Kč 5 906 436 Kč 97 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 3 000 000 Kč Navýšení 6 114 000 Kč 5 906 436 Kč 97 %
6121 Budovy, haly a stavby 3 000 000 Kč Navýšení 6 114 000 Kč 5 906 436 Kč 97 %
413 413 3 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 6 114 000 Kč 5 906 436 Kč 97 %
Celkem 3 000 000 Kč Navýšení 6 114 000 Kč 5 906 436 Kč 97 %