Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně (ORG 130159) / 2020

Název:
FZŠ a MŠ Barrandov, V Remízku - komplexní rekonstrukce školní kuchyně (130159)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 300 000 Kč 300 000 Kč 45 980 Kč 15 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 300 000 Kč 300 000 Kč 45 980 Kč 15 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 300 000 Kč 300 000 Kč 45 980 Kč 15 %
6121 Budovy, haly a stavby 300 000 Kč 300 000 Kč 45 980 Kč 15 %
413 413 300 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 300 000 Kč 45 980 Kč 15 %
Celkem 300 000 Kč 300 000 Kč 45 980 Kč 15 %