Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 (ORG 130151) / 2020

Název:
Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5 (130151)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 8 000 000 Kč Navýšení 9 323 200 Kč 8 575 313 Kč 92 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 8 000 000 Kč Navýšení 9 323 200 Kč 8 575 313 Kč 92 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 8 000 000 Kč Navýšení 9 323 200 Kč 8 575 313 Kč 92 %
6121 Budovy, haly a stavby 8 000 000 Kč Navýšení 9 323 200 Kč 8 575 313 Kč 92 %
813 813 8 000 000 Kč Pokles 27 200 Kč 27 104 Kč 100 %
818 818 0 Kč Navýšení 9 296 000 Kč 8 548 209 Kč 92 %
Celkem 8 000 000 Kč Navýšení 9 323 200 Kč 8 575 313 Kč 92 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130151 (Přístavba výtahu pro byt. dům Plzeňská 2076 Praha 5), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
REINVEST spol. s r.o.ARES 27 104,00 Kč
360000117 27.01.2020 13 552,00 Kč
360000196 21.02.2020 13 552,00 Kč
360000044 07.04.2020 3 388,00 Kč
360000020 05.05.2020 3 388,00 Kč
360000053 05.06.2020 3 388,00 Kč
360000052 08.07.2020 13 552,00 Kč
360000023 05.08.2020 13 552,00 Kč
360000060 04.09.2020 13 552,00 Kč
360000218 21.10.2020 13 552,00 Kč
360000033 03.11.2020 13 552,00 Kč
360000013 02.12.2020 13 552,00 Kč
360000439 21.12.2020 10 164,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 27 104,00 Kč