Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - PD (ORG 130140) / 2020

Název:
Stavební úpravy a nástavba objektu Lidická 251/34 - PD (130140)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 550 000 Kč 550 000 Kč 544 500 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 550 000 Kč 550 000 Kč 544 500 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 550 000 Kč 550 000 Kč 544 500 Kč 99 %
6121 Budovy, haly a stavby 550 000 Kč 550 000 Kč 544 500 Kč 99 %
813 813 550 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 550 000 Kč 544 500 Kč 99 %
Celkem 550 000 Kč 550 000 Kč 544 500 Kč 99 %