Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin (ORG 130135) / 2020

Název:
Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a schodišťových plošin (130135)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 60 000 Kč - - - -
výdaje 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 348 480 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 348 480 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3612 Bytové hospodářství 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 348 480 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 348 480 Kč 100 %
813 813 320 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 350 000 Kč 348 480 Kč 100 %
Celkem 320 000 Kč Navýšení 350 000 Kč 348 480 Kč 100 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130135 ( Plzeňská č.p. 442 a 445, vybudování výtahů a...), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 6121 (Budovy, haly a stavby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč