Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Stavební úpravy komunikace Na Pomezí (ORG 130133) / 2020

Název:
Stavební úpravy komunikace Na Pomezí (130133)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 880 000 Kč 880 000 Kč 21 490 Kč 2 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Doprava 880 000 Kč 880 000 Kč 21 490 Kč 2 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
2212 Silnice 880 000 Kč 880 000 Kč 21 490 Kč 2 %
6121 Budovy, haly a stavby 880 000 Kč 880 000 Kč 21 490 Kč 2 %
313 313 880 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
318 318 0 Kč Navýšení 880 000 Kč 21 490 Kč 2 %
Celkem 880 000 Kč 880 000 Kč 21 490 Kč 2 %