Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Komunitní centrum Prádelna (ORG 130111) / 2020

Název:
Komunitní centrum Prádelna (130111)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 160 096 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 160 100 Kč 160 096 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 0 Kč Navýšení 160 100 Kč 160 096 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 0 Kč Navýšení 160 100 Kč 160 096 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 0 Kč Navýšení 160 100 Kč 160 096 Kč 100 %
513 513 0 Kč Navýšení 160 100 Kč 160 096 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 160 100 Kč 160 096 Kč 100 %