Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád (ORG 130103) / 2020

Název:
MŠ Nad Palatou, obj.Pod Lipkami - dokončení výměny oken a zateplení střechy, fasád (130103)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 15 000 000 Kč Pokles 490 000 Kč 489 130 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 15 000 000 Kč Pokles 490 000 Kč 489 130 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 15 000 000 Kč Pokles 490 000 Kč 489 130 Kč 100 %
6121 Budovy, haly a stavby 15 000 000 Kč Pokles 490 000 Kč 489 130 Kč 100 %
413 413 15 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
418 418 0 Kč Navýšení 490 000 Kč 489 130 Kč 100 %
Celkem 15 000 000 Kč Pokles 490 000 Kč 489 130 Kč 100 %