Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu (ORG 130084) / 2020

Název:
ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - provedení nového pavilonu (130084)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 7 500 000 Kč Navýšení 10 669 800 Kč -8 387 650 Kč -79 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 7 500 000 Kč Navýšení 10 669 800 Kč -8 387 650 Kč -79 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 7 500 000 Kč Navýšení 10 669 800 Kč -8 387 650 Kč -79 %
6121 Budovy, haly a stavby 7 500 000 Kč Navýšení 10 669 800 Kč -8 387 650 Kč -79 %
413 413 7 500 000 Kč Pokles 525 900 Kč -18 486 171 Kč -3515 %
418 418 0 Kč Navýšení 10 143 900 Kč 10 098 521 Kč 100 %
Celkem 7 500 000 Kč Navýšení 10 669 800 Kč -8 387 650 Kč -79 %