Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství (ORG 130039) / 2020

Název:
Výdaje na průzkumy, studie a projekty nebytového hospodářství (130039)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 5 000 000 Kč Pokles 2 350 000 Kč 1 318 900 Kč 56 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 5 000 000 Kč Pokles 2 350 000 Kč 1 318 900 Kč 56 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3613 Nebytové hospodářství 5 000 000 Kč Pokles 2 350 000 Kč 1 318 900 Kč 56 %
6121 Budovy, haly a stavby 5 000 000 Kč Pokles 2 350 000 Kč 1 318 900 Kč 56 %
813 813 5 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
818 818 0 Kč Navýšení 2 350 000 Kč 1 318 900 Kč 56 %
Celkem 5 000 000 Kč Pokles 2 350 000 Kč 1 318 900 Kč 56 %