Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Letohrádek Portheimka čp. 68, Štefánikova 12 (ORG 130026) / 2020

Název:
Letohrádek Portheimka čp. 68, Štefánikova 12 (130026)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 554 000 Kč Pokles 154 000 Kč 0 Kč 0 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Kultura a sdělovací prostředky 554 000 Kč Pokles 154 000 Kč 0 Kč 0 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3322 Zachování a obnova kulturních památek 554 000 Kč Pokles 154 000 Kč 0 Kč 0 %
6121 Budovy, haly a stavby 554 000 Kč Pokles 154 000 Kč 0 Kč 0 %
613 613 554 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
618 618 0 Kč Navýšení 154 000 Kč 0 Kč 0 %
Celkem 554 000 Kč Pokles 154 000 Kč 0 Kč 0 %