Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy majetku (ORG 130000) / 2020

Název:
Odbor správy majetku (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 49 375 000 Kč Pokles 14 714 000 Kč 3 569 595 Kč 24 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 25 077 000 Kč Pokles 7 477 000 Kč 1 600 685 Kč 21 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 9 060 000 Kč Pokles 73 700 Kč 73 550 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Veřejná správa 15 138 000 Kč Pokles 7 138 000 Kč 1 895 359 Kč 27 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3113 Základní školy 8 660 000 Kč Pokles 73 700 Kč 73 550 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 62 100 Kč 62 012 Kč 100 %
413 413 200 000 Kč Pokles 62 100 Kč 62 012 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 8 400 000 Kč Pokles 11 600 Kč 11 538 Kč 99 %
413 413 8 400 000 Kč Pokles 11 600 Kč 11 538 Kč 99 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 12 002 000 Kč Pokles 112 000 Kč 109 992 Kč 98 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 110 000 Kč 109 992 Kč 100 %
813 813 11 000 000 Kč Pokles 110 000 Kč 109 992 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 3 930 000 Kč Pokles 3 620 000 Kč 1 124 809 Kč 31 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 730 000 Kč 730 000 Kč 506 385 Kč 69 %
813 813 730 000 Kč 730 000 Kč 506 385 Kč 69 %
5154 Elektrická energie 0 Kč Navýšení 51 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 51 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 559 Kč 96 %
813 813 200 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 559 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000 Kč Pokles 1 439 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 1 439 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 1 500 000 Kč Pokles 1 390 000 Kč 608 865 Kč 44 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 1 390 000 Kč 608 865 Kč 44 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 9 145 000 Kč Pokles 3 745 000 Kč 365 883 Kč 10 %
5164 Nájemné 240 000 Kč 240 000 Kč 234 806 Kč 98 %
113 113 240 000 Kč 240 000 Kč 234 806 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 101 989 Kč 7 %
813 813 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 101 989 Kč 7 %
5171 Opravy a udržování 7 400 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 29 088 Kč 1 %
813 813 7 400 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 29 088 Kč 1 %
5361 Nákup kolků 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
713 713 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 15 138 000 Kč Pokles 7 138 000 Kč 1 895 359 Kč 27 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 12 907 Kč 86 %
913 913 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 12 907 Kč 86 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 160 000 Kč Navýšení 245 000 Kč 217 039 Kč 89 %
913 913 160 000 Kč Navýšení 245 000 Kč 217 039 Kč 89 %
5151 Studená voda 11 000 Kč 11 000 Kč 8 700 Kč 79 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 8 700 Kč 79 %
5152 Teplo 140 000 Kč 140 000 Kč 109 400 Kč 78 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 109 400 Kč 78 %
5154 Elektrická energie 2 000 Kč 2 000 Kč 912 Kč 46 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 912 Kč 46 %
5157 Teplá voda 25 000 Kč 25 000 Kč 19 516 Kč 78 %
913 913 25 000 Kč 25 000 Kč 19 516 Kč 78 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 500 987 Kč 39 %
913 913 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 500 987 Kč 39 %
5171 Opravy a udržování 13 500 000 Kč Pokles 5 400 000 Kč 1 025 899 Kč 19 %
913 913 13 500 000 Kč Pokles 5 400 000 Kč 1 025 899 Kč 19 %
Celkem 49 375 000 Kč Pokles 14 714 000 Kč 3 569 595 Kč 24 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130000 (Odbor správy majetku), Paragraf 6171 (Činnost místní správy), Položka 5169 (Nákup ostatních služeb)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
REVITAL GRAND s.r.o.ARES 150 040,00 Kč
360000058 11.02.2020 123 420,00 Kč
360000304 30.03.2020 26 620,00 Kč
Zdeněk ChumanARES 85 910,00 Kč
360000631 29.12.2020 85 910,00 Kč
PROARCH, společnost s ručením omezenýmARES 83 490,00 Kč
360000268 22.09.2020 83 490,00 Kč
Miltner ZdeněkARES 64 170,00 Kč
360000016 01.06.2020 48 950,00 Kč
360000589 28.12.2020 15 220,00 Kč
Procházka PetrARES 57 475,00 Kč
360000257 25.06.2020 57 475,00 Kč
Jaroslav HejdukARES 31 550,00 Kč
360000149 11.09.2020 20 920,00 Kč
360000536 23.12.2020 10 630,00 Kč
Oliver Braun s.r.o.ARES 21 780,00 Kč
360000059 05.11.2020 21 780,00 Kč
Mašín FrantišekARES 3 800,00 Kč
360000193 16.09.2020 3 800,00 Kč
CENTRA a.s.ARES 2 772,00 Kč
360000101 14.02.2020 240,00 Kč
360000105 14.02.2020 120,00 Kč
360000104 14.02.2020 162,00 Kč
360000103 14.02.2020 120,00 Kč
360000102 14.02.2020 51,00 Kč
360000223 23.06.2020 120,00 Kč
360000222 23.06.2020 51,00 Kč
360000221 23.06.2020 240,00 Kč
360000219 23.06.2020 162,00 Kč
360000224 23.06.2020 120,00 Kč
360000640 30.12.2020 102,00 Kč
360000639 30.12.2020 240,00 Kč
360000642 30.12.2020 240,00 Kč
360000638 30.12.2020 324,00 Kč
360000641 30.12.2020 480,00 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 500 987,00 Kč