Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor správy majetku (ORG 130000) / 2020

Název:
Odbor správy majetku (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 49 375 000 Kč Pokles 14 714 000 Kč 3 569 595 Kč 24 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 25 077 000 Kč Pokles 7 477 000 Kč 1 600 685 Kč 21 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 9 060 000 Kč Pokles 73 700 Kč 73 550 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Veřejná správa 15 138 000 Kč Pokles 7 138 000 Kč 1 895 359 Kč 27 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3111 Předškolní zařízení 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3113 Základní školy 8 660 000 Kč Pokles 73 700 Kč 73 550 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 62 100 Kč 62 012 Kč 100 %
413 413 200 000 Kč Pokles 62 100 Kč 62 012 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5171 Opravy a udržování 8 400 000 Kč Pokles 11 600 Kč 11 538 Kč 99 %
413 413 8 400 000 Kč Pokles 11 600 Kč 11 538 Kč 99 %
3412 Sportovní zařízení v majetku obcí 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
413 413 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
3612 Bytové hospodářství 12 002 000 Kč Pokles 112 000 Kč 109 992 Kč 98 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
813 813 1 000 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 2 000 Kč 2 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 110 000 Kč 109 992 Kč 100 %
813 813 11 000 000 Kč Pokles 110 000 Kč 109 992 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 3 930 000 Kč Pokles 3 620 000 Kč 1 124 809 Kč 31 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 730 000 Kč 730 000 Kč 506 385 Kč 69 %
813 813 730 000 Kč 730 000 Kč 506 385 Kč 69 %
5154 Elektrická energie 0 Kč Navýšení 51 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 0 Kč Navýšení 51 000 Kč 0 Kč 0 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 200 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 559 Kč 96 %
813 813 200 000 Kč Pokles 10 000 Kč 9 559 Kč 96 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000 Kč Pokles 1 439 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 1 439 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 1 500 000 Kč Pokles 1 390 000 Kč 608 865 Kč 44 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 1 390 000 Kč 608 865 Kč 44 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 9 145 000 Kč Pokles 3 745 000 Kč 365 883 Kč 10 %
5164 Nájemné 240 000 Kč 240 000 Kč 234 806 Kč 98 %
113 113 240 000 Kč 240 000 Kč 234 806 Kč 98 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 101 989 Kč 7 %
813 813 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 101 989 Kč 7 %
5171 Opravy a udržování 7 400 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 29 088 Kč 1 %
813 813 7 400 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 29 088 Kč 1 %
5361 Nákup kolků 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
813 813 5 000 Kč 5 000 Kč 0 Kč 0 %
4349 Ost.sociální péče a pomoc ost.skupinám obyv. 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
513 513 200 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
713 713 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
6171 Činnost místní správy 15 138 000 Kč Pokles 7 138 000 Kč 1 895 359 Kč 27 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 12 907 Kč 86 %
913 913 0 Kč Navýšení 15 000 Kč 12 907 Kč 86 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 160 000 Kč Navýšení 245 000 Kč 217 039 Kč 89 %
913 913 160 000 Kč Navýšení 245 000 Kč 217 039 Kč 89 %
5151 Studená voda 11 000 Kč 11 000 Kč 8 700 Kč 79 %
913 913 11 000 Kč 11 000 Kč 8 700 Kč 79 %
5152 Teplo 140 000 Kč 140 000 Kč 109 400 Kč 78 %
913 913 140 000 Kč 140 000 Kč 109 400 Kč 78 %
5154 Elektrická energie 2 000 Kč 2 000 Kč 912 Kč 46 %
913 913 2 000 Kč 2 000 Kč 912 Kč 46 %
5157 Teplá voda 25 000 Kč 25 000 Kč 19 516 Kč 78 %
913 913 25 000 Kč 25 000 Kč 19 516 Kč 78 %
5169 Nákup ostatních služeb 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 500 987 Kč 39 %
913 913 1 300 000 Kč 1 300 000 Kč 500 987 Kč 39 %
5171 Opravy a udržování 13 500 000 Kč Pokles 5 400 000 Kč 1 025 899 Kč 19 %
913 913 13 500 000 Kč Pokles 5 400 000 Kč 1 025 899 Kč 19 %
Celkem 49 375 000 Kč Pokles 14 714 000 Kč 3 569 595 Kč 24 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 130000 (Odbor správy majetku), Paragraf 3612 (Bytové hospodářství), Položka 5166 (Konzultační, poradenské a právní služby)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 0,00 Kč