Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Velké opravy Odbor správy majetku (ORG 130000) / 2020

Název:
Odbor správy majetku (130000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 49 375 000 Kč Pokles 14 714 000 Kč 3 569 595 Kč 24 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 25 077 000 Kč Pokles 7 477 000 Kč 1 600 685 Kč 21 %
Civilní připravenost na krizové stavy 0 Kč Navýšení 25 300 Kč 0 Kč 0 %
Školství a sociální věci 9 060 000 Kč Pokles 73 700 Kč 73 550 Kč 100 %
Tělovýchova a zájmová činnost 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
Veřejná správa 15 138 000 Kč Pokles 7 138 000 Kč 1 895 359 Kč 27 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3113 Základní školy 8 400 000 Kč Pokles 11 600 Kč 11 538 Kč 99 %
5171 Opravy a udržování 8 400 000 Kč Pokles 11 600 Kč 11 538 Kč 99 %
413 413 8 400 000 Kč Pokles 11 600 Kč 11 538 Kč 99 %
3612 Bytové hospodářství 11 000 000 Kč Pokles 110 000 Kč 109 992 Kč 100 %
5171 Opravy a udržování 11 000 000 Kč Pokles 110 000 Kč 109 992 Kč 100 %
813 813 11 000 000 Kč Pokles 110 000 Kč 109 992 Kč 100 %
3613 Nebytové hospodářství 1 500 000 Kč Pokles 1 390 000 Kč 608 865 Kč 44 %
5171 Opravy a udržování 1 500 000 Kč Pokles 1 390 000 Kč 608 865 Kč 44 %
813 813 1 500 000 Kč Pokles 1 390 000 Kč 608 865 Kč 44 %
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 7 400 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 29 088 Kč 1 %
5171 Opravy a udržování 7 400 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 29 088 Kč 1 %
813 813 7 400 000 Kč Pokles 2 000 000 Kč 29 088 Kč 1 %
6171 Činnost místní správy 13 500 000 Kč Pokles 5 400 000 Kč 1 025 899 Kč 19 %
5171 Opravy a udržování 13 500 000 Kč Pokles 5 400 000 Kč 1 025 899 Kč 19 %
913 913 13 500 000 Kč Pokles 5 400 000 Kč 1 025 899 Kč 19 %
Celkem 41 800 000 Kč Pokles 8 911 600 Kč 1 785 383 Kč 20 %