Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 10437000000 (ORG 10437000000) / 2020

Název:
10437000000 (10437000000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 752 Kč 99 %
výdaje 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 752 Kč 99 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 752 Kč 99 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 752 Kč 99 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 752 Kč 99 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 752 Kč 99 %
Celkem 0 Kč Navýšení 6 800 Kč 6 752 Kč 99 %