Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Samoobslužné klíčové hospodářství (ORG 100147) / 2020

Název:
Samoobslužné klíčové hospodářství (100147)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč 0 Kč 0 Kč - - - -
výdaje 0 Kč Navýšení 410 500 Kč 410 400 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 0 Kč Navýšení 410 500 Kč 410 400 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 Kč Navýšení 410 500 Kč 410 400 Kč 100 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 7 400 Kč 7 308 Kč 99 %
710 710 0 Kč Navýšení 7 400 Kč 7 308 Kč 99 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 403 100 Kč 403 092 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 403 100 Kč 403 092 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 410 500 Kč 410 400 Kč 100 %