Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje Odbor Kancelář městské části (ORG 100000) / 2020

Název:
Odbor Kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 300 Kč 100 %
výdaje 19 920 000 Kč Pokles 17 409 800 Kč 10 077 553 Kč 58 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 17 750 000 Kč Pokles 10 279 400 Kč 5 876 506 Kč 57 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 160 000 Kč 160 000 Kč 6 381 Kč 4 %
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč Navýšení 5 191 100 Kč 3 147 199 Kč 61 %
Veřejná správa 1 720 000 Kč Navýšení 1 779 300 Kč 1 047 467 Kč 59 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
3699 Ost.zál.bydlení,kom.služeb a územního rozvoje 160 000 Kč 160 000 Kč 6 381 Kč 4 %
5151 Studená voda 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 20 000 Kč 20 000 Kč 0 Kč 0 %
5153 Plyn 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 15 000 Kč 15 000 Kč 0 Kč 0 %
5154 Elektrická energie 35 000 Kč 35 000 Kč 3 161 Kč 9 %
110 110 35 000 Kč 35 000 Kč 3 161 Kč 9 %
5169 Nákup ostatních služeb 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
110 110 40 000 Kč 40 000 Kč 0 Kč 0 %
5171 Opravy a udržování 50 000 Kč 50 000 Kč 3 220 Kč 6 %
110 110 50 000 Kč 50 000 Kč 3 220 Kč 6 %
5213 Krizová opatření 290 000 Kč Navýšení 5 191 100 Kč 3 147 199 Kč 61 %
5132 Ochranné pomůcky 0 Kč Navýšení 149 400 Kč 126 398 Kč 85 %
710 710 0 Kč Navýšení 149 400 Kč 126 398 Kč 85 %
5133 Léky a zdravotnický materiál 0 Kč Navýšení 2 356 200 Kč 1 335 516 Kč 57 %
710 710 0 Kč Navýšení 2 356 200 Kč 1 335 516 Kč 57 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0 Kč Navýšení 586 800 Kč 557 180 Kč 95 %
710 710 0 Kč Navýšení 586 800 Kč 557 180 Kč 95 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 613 300 Kč 532 785 Kč 87 %
710 710 0 Kč Navýšení 613 300 Kč 532 785 Kč 87 %
5169 Nákup ostatních služeb 0 Kč Navýšení 595 400 Kč 595 320 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 595 400 Kč 595 320 Kč 100 %
5903 Rezerva na krizová opatření 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 290 000 Kč 290 000 Kč 0 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 17 750 000 Kč Pokles 10 279 400 Kč 5 876 506 Kč 57 %
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 130 000 Kč Pokles 30 000 Kč 11 458 Kč 38 %
710 710 130 000 Kč Pokles 30 000 Kč 11 458 Kč 38 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 510 000 Kč Pokles 210 000 Kč 149 366 Kč 71 %
710 710 510 000 Kč Pokles 210 000 Kč 149 366 Kč 71 %
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč Navýšení 155 400 Kč 155 356 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 155 400 Kč 155 356 Kč 100 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 850 000 Kč Pokles 100 800 Kč 89 645 Kč 89 %
710 710 850 000 Kč Pokles 100 800 Kč 89 645 Kč 89 %
5167 Služby školení a vzdělávání 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 30 000 Kč 30 000 Kč 0 Kč 0 %
5168 Služby zpracování dat 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 100 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
5169 Nákup ostatních služeb 15 960 000 Kč Pokles 9 473 200 Kč 5 202 103 Kč 55 %
710 710 15 960 000 Kč Pokles 9 473 200 Kč 5 202 103 Kč 55 %
5171 Opravy a udržování 100 000 Kč Navýšení 105 000 Kč 103 722 Kč 99 %
710 710 100 000 Kč Navýšení 105 000 Kč 103 722 Kč 99 %
5175 Pohoštění 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 10 000 Kč 10 000 Kč 0 Kč 0 %
5194 Věcné dary 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
710 710 60 000 Kč Pokles 0 Kč 0 Kč - - - -
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 165 000 Kč 164 857 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 165 000 Kč 164 857 Kč 100 %
6112 Zastupitelstva obcí 1 350 000 Kč 1 350 000 Kč 853 254 Kč 63 %
5166 Konzultační, poradenské a právní služby 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 0 Kč 0 %
5169 Nákup ostatních služeb 100 000 Kč 100 000 Kč 150 Kč 0 %
910 910 100 000 Kč 100 000 Kč 150 Kč 0 %
5175 Pohoštění 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 850 839 Kč 77 %
910 910 1 100 000 Kč 1 100 000 Kč 850 839 Kč 77 %
5194 Věcné dary 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
910 910 50 000 Kč 50 000 Kč 0 Kč 0 %
5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené. 0 Kč 0 Kč 2 265 Kč - - - -
910 910 0 Kč 0 Kč 2 265 Kč - - - -
6115 Volby do zastupitelstev územ.samosprávných celků 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 213 Kč 100 %
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 213 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 213 Kč 100 %
6171 Činnost místní správy 370 000 Kč 370 000 Kč 135 000 Kč 36 %
5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 370 000 Kč 370 000 Kč 135 000 Kč 36 %
910 910 370 000 Kč 370 000 Kč 135 000 Kč 36 %
Celkem 19 920 000 Kč Pokles 17 409 800 Kč 10 077 553 Kč 58 %

Přehled plateb - Kniha došlých faktur, Bankovní převody

ORG 100000 (Odbor Kancelář městské části), Paragraf 5213 (Krizová opatření), Položka 5137 (Drobný hmotný dlouhodobý majetek)
Název firmy / subjektu Popis Faktura Datum Částka
Alza.cz a.s.ARES 108 840,00 Kč
360000191 16.09.2020 2 775,00 Kč
360000305 24.09.2020 23 284,00 Kč
360000133 14.10.2020 68 509,00 Kč
360000126 12.11.2020 14 272,00 Kč
EcoStep s.r.o.ARES 108 309,00 Kč
950000010 04.06.2020 31 339,00 Kč
950000023 04.06.2020 -29 961,00 Kč
950000020 04.06.2020 29 961,00 Kč
950000015 04.06.2020 29 961,00 Kč
950000011 04.06.2020 47 009,00 Kč
Unimed Praha, s.r.o.ARES 77 548,90 Kč
950000035 20.05.2020 77 548,90 Kč
VENCL, s r.o.ARES 72 015,57 Kč
950000009 04.06.2020 42 362,10 Kč
950000014 04.06.2020 16 944,84 Kč
950000014 04.06.2020 12 708,63 Kč
TITAN - Multiplast s.r.o.ARES 66 546,61 Kč
360000149 15.10.2020 66 546,61 Kč
Eugen MICHNĚVIČARES 49 200,00 Kč
950000008 04.06.2020 49 200,00 Kč
Bc. Wenbin GaoARES 30 000,00 Kč
950000036 20.05.2020 30 000,00 Kč
EMPISAN OBCHODNÍ s.r.o.ARES 27 961,00 Kč
360000018 02.09.2020 27 961,00 Kč
Diametral a.s.ARES 16 758,50 Kč
360000251 21.09.2020 16 758,50 Kč
Interní doklady, bankovní převody nespárované 0,00 Kč
Celkem 557 179,58 Kč