Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor Kancelář městské části (ORG 100000) / 2020

Název:
Odbor Kancelář městské části (100000)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 59 300 Kč 59 300 Kč 100 %
výdaje 19 920 000 Kč Pokles 17 409 800 Kč 10 077 553 Kč 58 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Bezpečnost a veřejný pořádek 17 750 000 Kč Pokles 10 279 400 Kč 5 876 506 Kč 57 %
Bydlení, komunální služby, územní rozvoj 160 000 Kč 160 000 Kč 6 381 Kč 4 %
Civilní připravenost na krizové stavy 290 000 Kč Navýšení 5 191 100 Kč 3 147 199 Kč 61 %
Veřejná správa 1 720 000 Kč Navýšení 1 779 300 Kč 1 047 467 Kč 59 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
5213 Krizová opatření 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
710 710 0 Kč Navýšení 600 000 Kč 0 Kč 0 %
5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 Kč Navýšení 165 000 Kč 164 857 Kč 100 %
6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 Kč Navýšení 165 000 Kč 164 857 Kč 100 %
710 710 0 Kč Navýšení 165 000 Kč 164 857 Kč 100 %
Celkem 0 Kč Navýšení 765 000 Kč 164 857 Kč 22 %