Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Investiční výdaje Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (ORG 100) / 2020

Název:
Odbor sociální problematiky a prevence kriminality - Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím (100)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 0 Kč Navýšení 20 185 900 Kč 20 185 911 Kč 100 %
výdaje 32 360 000 Kč Navýšení 48 070 100 Kč 48 043 376 Kč 100 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Školství a sociální věci 32 360 000 Kč Navýšení 48 070 100 Kč 48 043 376 Kč 100 %
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
4351 Osob.asist,pečov.sl. a podpora samostat.bydlení 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 353 290 Kč 93 %
6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 353 290 Kč 93 %
539 539 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 353 290 Kč 93 %
Celkem 0 Kč Navýšení 380 000 Kč 353 290 Kč 93 %