Výdaje

Kliknutím na grafy se můžete vrátit zpět

Výdaje 0 (ORG 0) / 2020

Název:
0 (0)
Rozpočtováno v letech:
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
příjmy 840 633 200 Kč Navýšení 940 828 700 Kč 799 800 477 Kč 85 %
výdaje 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 8 767 324 Kč 1283 %

Rozpočtováno v kapitolách

Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
Všeobecná pokladní správa 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 8 767 324 Kč - - - -
Rozčlenění do kapitol je na základě paragrafů jednotlivých položek.

Paragrafy a položky výdajů

Paragraf Položka ORJ Název Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost Čerpání
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 0 Kč 0 Kč -334 Kč - - - -
5142 Kursové rozdíly ve výdajích 0 Kč 0 Kč -379 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč -379 Kč - - - -
5163 Služby peněžních ústavů 0 Kč 0 Kč 45 Kč - - - -
1009 1009 0 Kč 0 Kč 45 Kč - - - -
6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech úz.úrovně 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 8 767 658 Kč 1283 %
5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi – výdaje 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 683 248 Kč 100 %
1009 1009 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 683 248 Kč 100 %
5348 5348 0 Kč 0 Kč 8 084 410 Kč - - - -
908 908 0 Kč 0 Kč 475 486 Kč - - - -
916 916 0 Kč 0 Kč 4 900 310 Kč - - - -
935 935 0 Kč 0 Kč 532 551 Kč - - - -
936 936 0 Kč 0 Kč 2 176 063 Kč - - - -
Celkem 0 Kč Navýšení 683 300 Kč 8 767 324 Kč 1283 %